เปิดให้บริการ คิวออนไลน์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์

Chiang Mai Immigration queue online is available now

 

 queue online

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./bookings/" target="_blank">