ตม.จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและไฟป่าหมอกควัน

น. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สาธิต สุตันทวงษ์ สว.ตม.จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและไฟป่าหมอกควันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพาโนรามา โรงแรมธาริน เชียงใหม่