ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการทดลองปรับปรุงระบบการให้บริการ

          ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการทดลองปรับปรุงระบบการให้บริการ งานบริการคนต่างด้าวเพื่อให้การบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

           Chiangmai Immigration is in the process of experimenting to improve the service system. A service for foreigner. In order to provide continents quick and more efficient service. The above updates may have an impact to the applicants, we are apologized.

 

           目前清迈移民局正在改善续签系统。提高给外国人办理手续的服务质量,做到方便、简快的服务。本过程将影响您的办理时间缓慢,请谅解。 特此抱歉!

 

           チェンマイイミグレーションはサービスシステムを開発するので改革中です。外国人のサービスをもっと効率的の為に、お客様に困らさせて場合はあったら 申し訳ありません。