a
ประกาศวันหยุดทำการ
Friday, 22 September 2023

ประกาศวันหยุดทำการ

เนื่องด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งวัดหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 และพร้อมจะเปิดทำการเพื่อให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 4 มกราคม 2560  จึงประกาศมาเพื่อทราบ