โครงสร้าง ตม.เชียงใหม่

 

 

 

 

ข้าราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย

 

ว่าที่ พ.ต.อ.วีรวัฒน์ นิลวัตร
ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่

 

 

 

 
  พ.ต.ท.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว่างวโรรส
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
 

 

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกูล
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ณพัทธ์สมร มงพลเมือง
สว.ตม.จว.เชียงใหม่