ตม.จว.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา "เรียนรู้ ร่วมงาน สืบสาน พัฒนา งานบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

วันเสาร์ ที่ 4 ส.ค.61

ตม.จว.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา "เรียนรู้ ร่วมงาน สืบสาน พัฒนา งานบริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5" ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นเเนล