วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย

 

Immigration Bureau Online Service

 

Visitors Counter

00397408
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
1157
9093
377964
21848
40626
397408

Your IP: 54.163.61.66
2017-12-17 02:20

ข่าวสาร

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 11.00 น.

ร.ต.อ.หญิง ปิยะรัตน์ ทรัพย์มามูล รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ ,ร.ต.ต.เจริญ พละพล รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ และ ด.ต.อัครพล สุวรรณชื่น ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ในหัวข้อ “การตรวจลงตรา Visa การประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร การรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว” ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่

ให้ความรู้แก่บุคลากรชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 14.00-16.00 น.

พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ณพัทธ์สมร มงพลเมือง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ไปบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรชาวต่างชาติและหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีผู้เข้ารับฟังทั้งสิ้น 93 คน เป็นการสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้กับชาวต่างชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษาต่างชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ดูแลให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงใหม่ ในการจัดทำแฟ้มต้นแบบ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 10.00 น.

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 พร้อมคณะ ได้มาติดตาม กำกับ ดูแลให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงใหม่ ในการจัดทำแฟ้มต้นแบบ 7 แฟ้ม สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยมี พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ร่วมอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าให้กับนักศึกษา สัญชาติจีน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.

พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่, ด.ต.หญิง อาทิตยา อินทะพันธ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่งาน บคด.ฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการต่อวีซ่าให้กับนักศึกษา สัญชาติจีน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 76 ราย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะ พูดคุย เพื่อขอรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 14.00 น.

พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และสว.งานบริการคนต่างด้าว เชิญประธานสมาคมโรงเรียนนานาชาติ และผู้แทนจาก รร.นานาชาติ ในจว.เชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง ร่วมพบปะ พูดคุย เพื่อขอรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของนักเรียน ครูชาวต่างชาติ ในการยื่นคำร้องขออยู่ต่อที่ ตม.จว.เชียงใหม่ ได้รับคำชมจากคณะผู้แทนถึงการให้บริการที่ดี อย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงใหม่

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017