• title_cm_04.jpg
  • title_cm_01.jpg
  • title_cm_03.jpg
  • title_cm_05.jpg
  • title_cm_02.jpg
  • title_cm_06.jpg
โครงการจิตอาสา 57 PDF Print

วันนี้ (8 ก.พ. 57) ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.เชียงใหม่ นำโดย พ.ต.ท.หญิงกำไลภรณ์ ยุววรรณ สว.ตม.จว.เชียงใหม่ได้เดินทางไปมอบวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอน ต.สบเปิง อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสาของ ตม.จว.เชียงใหม่โดยมีนายสุเมธฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหมอน เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมต่างๆสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ

 
570124news.png
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตลาดอนุสาร
28/07/2014

วันที่ 23 ก.ค.2557 เจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อม [ ... ]


90 days notification
25/07/2014

“90 day notification you can come early 15 days


โครงการจิตอาสา 57
27/07/2014

วันนี้ (8 ก.พ. 57) ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.เชียงใหม่ นำ [ ... ]


ให้บริการ สตม.เคลื่อนที่
12/02/2014

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น พ.ต.ตหญิง ณพัทธ์ [ ... ]