ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ ยกเว้นงานสืบสวนปราบปราม งานต้องห้ามและส่งกลับ และแรงงาน 3 สัญชาติ ยังคงอยู่ที่ตั้งเดิม (ในส่วนของการรายงานตัว 90 วัน ทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่เดิม 71 ม.3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)

Chiangmai Immigration will temporarily move to G floor, A Building, Promenada Resort Mall Chiangmai, (Except immigration Service Center for legalized Labors of three Nationalities (Myanmar, Laos and Cambodia) and investigration) 90 Days report send to

Chiangmai immigration 71 moo 3 sanambin Road Tumbon Suthep Amphur Muang Chiangmai 50200